page contents
بازنویسی و نگارش علمیمقاله‌های آموزشی

چگونه پاراگراف عالی بنویسیم – جملات انتقال

برای اینکه انسجام نوشته ما حفظ شود لازم است انتقالی نرم در بین بخش‌های مختلف مقاله یا پایان‌نامه انجام دهیم. در این بحث درباره جملات انتقال صحبت می‌کنیم.

جملات انتقال، چگونه پاراگراف عالی بنویسیم؟ انتقال‌های واضح و روشن برای نگارشی واضح بسیار اهمیت دارد. این کار به خواننده نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف نوشته چگونه باهم ارتباط دارند.

جملات انتقالی برای ایجاد ساختار متن، ایجاد پیوند میان پاراگراف‌ها یا بخش‌های مختلف با هم کاربرد دارد.

برای اینکه این مبحث برای شما کاملا واضح و روشن شود، محتوای مربوط را در سه بخش اصلی ارائه می‌دهیم:

 • انتقال بین پاراگراف‌ها
 • انتقال به بخش جدید
 • انتقال در یک پاراگراف

انتقال بین پاراگراف‌ها

هنگامی که پاراگراف جدیدی را شروع می‌کنید، در این پاراگراف باید دو اصل رعایت شود:

فکر مرکزی و موضوع اصلی پاراگراف

چگونگی ارتباط این پاراگراف با پاراگراف پیشین

در ادامه چند مثال از جملات انتقالی میان پاراگراف‌ها و نحوه بیان آنها ذکر می‌شود:

جمله انتقالهدف این جمله
اسمیت (2019) در حمایت از این فرضیه، شواهد بیشتری ارائه کرده است.نشان می‌دهد که این پاراگراف تکمیل کننده پاراگراف پیشین است و از همان ایده پشتیبانی خواهد کرد.
با این وجود، استدلال‌های پانل، در این زمینه حرف آخر را نمی‌زند.نشان می‌دهد که این پاراگراف با ارائه شواهدی تازه و مرتبط با بحث پیشین، با پاراگراف قبل در تضاد است.
با ایجاد ارتباط میان این عوامل، می‌توانیم درباره فرایند مورد بحث، گسترده‌تر نتیجه‌گیری کنیم.نشان می‌دهد که این پاراگراف از پاراگراف پیشین به عنوان مبنایی برای ایجاد استدلال‌های کلی‌تر استفاده می‌کند.

برای استفاده از جملات انتقالی به این نکته مهم توجه کنید که شروع پاراگراف جدید محل مناسبی برای درج جملات انتقالی است.

هر پاراگراف باید روی یک موضوع تمرکز کند، بنابراین نیازی نیست که در انتهای یک پاراگراف، موضوع پاراگراف بعدی را توضیح دهید.

وبینارهای دارای کد تخفیف ajilpajoohesh از ایسمینار وبینارهای دارای کد تخفیف ajilpajoohesh از ایسمینار
 • ساختار نادرست:

… دیدگاه کلی از این نقل قول‌ها مشخص است. پاراگراف زیر برخی از علما را که با این اجماع مختلف هستند مورد بحث قرار می‌دهد.

اولین مخالفی که باید از وی یاد کرد….

 • ساختار درست:

… دیدگاه کلی درباره این نقل‌ قول‌ها روشن است.

با این وجود، دانشمندان متعددی با این بحث مخالف هستند. اولین موردی که باید در نظر گرفت این است ….

جملات انتقال

 

انتقال به بخش جدید

انتقال بین پاراگراف‌ها به طور کلی با یک جمله انجام می‌شود. اما زمانی که بخواهید بخش جدیدی را در یک پاراگراف طولانی‌تر شروع کنید، به پاراگراف انتقال کامل نیاز دارید.

در این حالت انتقال به بخش جدید، خلاصه کردن محتوای بخش قبلی و بیان اینکه چگونه بخش جدید براساس آن ساخته می‌شود یا از آن جدا می‌شود را شامل می‌شود.

به عنوان مثال، در بخشی از مقاله تحلیلی ادبی زیر انتقال موثری انجام شده است:

پس از اثبات این که تجربه ذهنی زمان یکی از دغدغه‌های اصلی مان در کوه جادو است، می‌توان درک کرد که این موضوع چگونه میان رمان با جنگ جهانی اول ارتباط ایجاد می‌کند. جنگ، به خودی خود در کتاب روایت نشده است، بلکه به عنوان چیزی در انتظار کاستروپ فراتر از صفحات پایانی اشاره شده است. به این ترتیب، مان تجربه ذهنی قهرمان داستانش از زمان را به چیزی بیش از بیماری وی ارتباط می‌دهد؛ این ارتباط همچنین برای کشف دوره منتهی به شروع جنگ استفاده می‌شود.

نکته مهم:

به طور کلی در نگارش آکادمیک سعی کنید تا جایی که می‌توانید پاراگراف خلاصه بنویسید و در عین حال شفافیت موضوع را حفظ کنید.

اگر می‌توانید جملات را به بخش دیگری انتقال دهید این کار را انجام دهید و از پاراگراف انتقالی در موارد بسیار ضروری استفاده کنید.

انتقال در یک پاراگراف

علاوه بر تمامی موارد گفته شده لازم است در درون پاراگراف هم از انتقالی موثر استفاده کنید.

این کار کمک می‌کند تا خواننده به طور کارآمد در استدلال‌های شما هدایت شود و از ابهام جلوگیری می‌کند.

قانون شناخته‌شده این است که ترتیب اطلاعات در هر یک از جملات برای حفظ انسجام کلی متن بسیار مهم است.

از این رو جمله جدید باید به طور کلی با مقداری ارجاع به اطلاعات جمله قبلی شروع شود و سپس آن را به اطلاعات جدید متصل کند.

در مثال زیر، جمله دوم به طور واضح جمله اول را دنبال نمی‌کند. ارتباط بین دو جمله زمانی مشخص می‌شود که به پایان جمله می‌رسیم.

 • ساختار نادرست:

انقلاب صنعتی تاثیرات مختلفی بر جمعیت داشت. شهرنشینی که به معنای تمرکز جمعیت روستایی سابق در شهرهای صنعتی جدید است، یکی از اثرات عمده صنعتی‌شدن بود.

با مرتب‌سازی دوباره اطلاعات، جمله دوم به طور کلی با ارجاع به جمله اول شروع می‌شود. به این ترتیب می‌توانیم به خواننده کمک کنیم تا استدلال متن را راحت‌تر دنبال کند.

 • ساختار درست:

انقلاب صنعتی تاثیرات مختلفی بر جمعیت داشت. یکی از تاثیرات عمده، شهرنشینی بود که به معنی تمرکز جمعیت روستایی سابق در شهرهای صنعتی جدید بود.

توجه داشته باشید که این قرارداد فقط یک دستورالعمل کلی است. لازم نیست همه جملات به این شکل ساخته شود. اما اگر قصد دارید جملات خود را منسجم‌تر کنید، این تکنیک بسیار مفید است.

کلمات و عبارت‌های انتقالی

استفاده از کلمات انتقالی مناسب به خواننده کمک می‌کند تا ارتباطات درونی و بیرونی جملات را بهتر درک کند. کلمات و عبارت‌های انتقالی در چهار دسته اصلی وجود دارد:

 • انتقال افزودنی: اطلاعات یا نمونه‌های جدیدی را معرفی می‌کند
 • انتقال مخالف: نشانه‌های از تضاد یا انحراف از متن پیشین را نشان می‌دهد
 • انتقال علی: برای توصیف علت و معلول استفاده می‌شود
 • انتقال متوالی: نشان‌گر دنباله است

جدول زیر چند مثال از هر دسته را آورده است:

دستهنمونه جملهکلمات و عبارت‌های انتقالی
افزودنیبه این نتیجه رسیدیم که این مخلوط موثر است. علاوه‌ بر این، اثرات اضافی دارد که پیش‌بینی نکرده‌ بودیم.علاوه بر این، به علاوه، برای مثال، به عنوان مثال، در رابطه با …، به طور مشابه، به عبارت دیگر و …
مخالفاین رمان به خانواده می‌پردازد. با این وجود، موضوع اصلی آن بیشتر سیاسی است…با این حال، با این وجود، هرچند، بالاتر از همه، یا حداقل و ….
علیاز آنجاییکه هیتلر نتوانست به هشدار بریتانیا پاسخ دهد، فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلام جنگ کردند.زیرا، پس، بنابراین، در نتیجه، اگر،‌به شرطی‌ که، به طوری که و …
متوالیاین امر از لحاظ تاریخی پیامدهای مختلفی داشته است: نخست، این تعارض به اندازه دیگر تعارضات در روایات تاریخی برجسته نیست. دوم، علت‌های این امر چندان شناخته شده نیست، سوم، …اول، دوم، سوم، ابتدا، پس از آن، در نهایت، بازگشت به، همانطور که قبلا گفته شد، در نتیجه و …

 

جملات انتقال

گروه‌بندی اطلاعات مشابه

با وجود اینکه کلمات و عبارت‌های انتقالی ضرورت دارند و هر مقاله حداقل تعدادی از این کلمات و عبارت‌ها را شامل می‌شود اما بسیار مهم است که از استفاده بیش از حد از آنها خودداری شود. یکی از روش‌ها این است که اطلاعات مشابه را با هم گروه‌بندی کنید تا به انتقال کمتری نیاز داشته باشید.

به عنوان مثال، متن زیر از سه کلمه انتقالی استفاده کرده است و بین دیدگاه‌ها به جلو و عقب می‌پرد. این کار باعث می‌شود که متن تکراری به نظر برسد و به سختی دنبال شود.

 • جمله‌ای با کلمات و عبارت‌های انتقالی غیرضروری

اسمیت (2019) برای فرضیه پیشین استدلال می‌کند. با این وجود، جونز (2017) برای بعدی استدلال می‌کند، در حالی که دیویس (2015) با اسمیت موافق است. علاوه بر اینها، بالدوین (2018) هم برای فرضیه قبلی استدلال می‌کند.

با گروه‌بندی اطلاعات مشابه و بازنویسی متن فقط به یک عبارت انتقالی نیاز خواهیم داشت. این کار متن را خلاصه‌تر و درک و خوانایی آن را بالاتر می‌برد.

 • بازنویسی متن با تکنیک گروه‌بندی اطلاعات مشابه

اسمیت (۲۰۱۹)، دیویس (۲۰۱۵)، و بالدوین (۲۰۱۸) همگی بر فرضیه اول استدلال می‌کنند، در حالی که جونز (۲۰۱۷) برای فرضیه دوم استدلال می‌کند.

چطور یک پاراگراف فوق‌العاده بنویسیم؟ (قسمت اول)

 

 

مشاهده بیشتر

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا