page contents

مهارت‌های پژوهشگری

مهارت‌های پژوهشگری ، مجموعه‌ای از مهارت‌ها هستند که پژوهشگران به آنها نیاز دارند. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های جست‌وجوی منابع و اطلاعات، جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات، تفکر انتقادی و نوشتاری و ارائه شفاهی می‌شوند.

اولین و مهمترین مهارت پژوهشگری، مهارت جست‌وجوی منابع و اطلاعات است. پژوهشگران باید بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این کار شامل توانایی تعیین نیاز، تعریف موضوع، انتخاب منابع، جست‌وجو در منابع و ارزیابی اطلاعات می‌شود.

پس از دسترسی به اطلاعات، پژوهشگران باید آنها را جمع‌آوری و سازماندهی کنند. این کار به پژوهشگران کمک می‌کند تا اطلاعات را به طور موثر مدیریت کنند.

مهارت تفکر انتقادی، یکی از مهمترین مهارت‌هاست. این مهارت به پژوهشگران کمک می‌کند تا اطلاعات را به طور انتقادی ارزیابی کنند.

مهارت‌های نوشتاری و ارائه شفاهی، برای ارائه نتایج پژوهش ضروری هستند. این مهارت‌ها به پژوهشگران کمک می‌کند تا نتایج پژوهش خود را به طور موثر به دیگران منتقل کنند.

مهارت‌های پژوهشگری، در زمینه‌های مختلف زندگی، از تحصیل و شغل گرفته تا زندگی شخصی، کاربرد دارند. این مهارت‌ها به پژوهشگران کمک می‌کنند تا:

  • به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
  • اطلاعات را به طور موثر جمع‌آوری و سازماندهی کنند.
  • اطلاعات را به طور انتقادی ارزیابی کنند.
  • از اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده کنند.
  • راه‌های کسب مهارت‌های پژوهشگری

مهارت‌های پژوهشگری را می‌توان از طریق آموزش و تمرین کسب کرد. برخی از راه‌های کسب مهارت‌های پژوهشگری عبارتند از:

  • شرکت در دوره‌های آموزشی پژوهشگری
  • مطالعه کتاب‌ها و مقالات مرتبط با پژوهشگری
  • انجام پژوهش‌های کوچک و شخصی

این دسته زیر مجموعه دسته بلاگ است و به مباحث شناختی در زمینه مهارت‌های پژوهشگری می‌پردازد

 

دکمه بازگشت به بالا