page contents

جست‌وجوی منابع و اطلاعات

جست‌وجوی منابع و اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران، یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر فرد آکادمیک باید به آن مسلط باشد. این مهارت در زمینه‌های مختلف زندگی، از تحصیل و شغل گرفته تا زندگی شخصی، کاربرد دارد و در محیط پژوهش این اهمیت صد چندان خواهد بود.

جست‌وجوی منابع و اطلاعات، فرآیندی چند مرحله‌ای است:

1. شناخت نیاز: اولین قدم در جست‌وجو تشخیص نیاز است. یعنی اینکه مشخص شود فرد به چه اطلاعاتی نیاز دارد و برای چه منظوری به دنبال آن می‌باشد.
2. جست‌وجو در محمل‌های اطلاعاتی: پس از شناخت نوع و ماهیت نیاز اطلاعاتی، افراد باید در محمل‌ها و پایگاه‌ها و ابزاره‌های گوناگون از تکنیک‌های جست‌وجوی مختلف استفاده کنند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به سرعت و به راحتی پیدا کنند.
5. ارزیابی اطلاعات: پس از مرحله بازیابی اطلاعات، ارزیابی آن گام کلیدی است. بنابراین کاربران باید باید اطلاعات و منابع بازیابی شده را ارزیابی کنند. یعنی اینکه صحت، اعتبار و ارزش اطلاعات را بررسی کنند.

دسته جست‌وجوی منابع و اطلاعات زیرمجموعه دسته بلاگ است که به موضوعات بالا می‌پردازد. بنابراین تمامی مطالبی که در این دسته قرار می‌گیرند باید در دسته بلاگ هم ثبت شوند.

دکمه بازگشت به بالا