page contents
انتخاب مجله و کنفرانسمقاله‌های آموزشی

ویدئوی آموزشی تفاوت مجلات JCR و SJR به زبان ساده

در صورتی که زمان لازم برای تحلیل و بررسی اعتبار مجلات را ندارید می‌توانید براساس نیاز خود یکی از فرم‌های پیوست شده انتهای این مقاله را تکمیل و ارسال کنید.

تفاوت مجلات JCR و SJR در چه چیزهایی است؟ مجلات JCR معتبرتر هستند یا SJR؟
اصلا این دو دسته چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ چرا بعضی مجلات چندتا Q دارن؟
ممکنه یه مجله هم توی JCR باشه و هم توی SJR؟ داستان ایجاد Q چیه و چه معنایی داره؟
چرا مجلات ESCI معتبر نیستند؟

در ویدئوی تفاوت مجلات JCR و SJR مطالب زیر براساس زمان‌بندی مشخص شده مطرح شده است:

  • توضیحات ویدئو و بیان ساختار 01:00
  • بیان ارتباطات و تفاوت‌های ماهیتی JCR و SJR در 01:20
  • تفاوت Scopus و Clarivate Analytics در 02:30
  • نحوه گزینش مجلات در WOS در 03:25
  • ساختار ESCI و Core Collection در 04:50
  • نحوه ایجاد و انتخاب مجلات براساس Q در 08:30
  • معرفی ویدئوی آینده 10:40

 ویدئوی تفاوت مجلات SJR‌ و JCR را در کانال یوتیوب ببینید. لوگوی یوتیوب

ویدئوی تفاوت مجلات SJR و JCR را در کانال آپارات ببینید. لوگوی آپارات

 

در ادامه ویدئوی فوق، به نحوه جست‌وجو مجلات در سایمگو و مسترژورنال لیست پرداختیم.

شناسایی مجلات معتبر هر رشته بسیار مهم است.
با شناسایی مجلات معتبر هم می‌تونید مقالات ارزشمند رشته رو مطالعه کنید و هم برای چاپ مقاله در یک مجله معتبر اقدام کنید.
توی این ویدئو به ترتیب فهرست زیر درباره مباحث مختلف مربوط به دو سایت سایمگو وابسته به اسکوپوس و مستر ژورنال لیست وابسته به کلاریویت آنالتیکس صحبت کردیم.
توضیحات اولیه درباره اهمیت به دست آوردن اطلاعات درباره مجلات: 00:20
شروع کار با سایمگو و توضیح صفحه اول 01:10
جست‌وجو در سایمگو و توضیح اطلاعات ویژه هر مجله 02:20
نمایش یک نمونه مجله متفاوت 06:10
شروع کار با مسترژورنال لیست و توضیح صفحه اول 06:58
جست‌وجو در مسترژورنال لیست براساس شماره استاندارد مجله و توضیح صفحه اطلاعات ویژه مجله 07:30
بیان تفاوت‌های محتوایی با سایمگو 09:50
جمع‌بنی نهایی ویدئو 13:00

مشاهده ویدئوی راهنمای جامع جست‌وجو در سایمگو و مستر ژورنال لیست در یوتیوب لوگوی یوتیوب

مشاهده ویدئوی راهنمای جامع جست‌وجو در سایمگو و مستر ژورنال لیست در آپاراتلوگوی آپارات

 

مجلات SJR را می‌توان از سامانه رایگان سایمگو و مجلات JCR را از سامانه رایگان MJL بازیابی و شناسایی کرد.

در ادامه اصطلاحاتی که هریک از این دو پایگاه در اطلاعات مجلات ذکر می‌کنند توضیح داده شده است:

اصطلاحات موجود در صفحات مجلات Scimagojr

در جدول فهرست نتایج بازیابی مجلات با اصطلاحات زیر روبرو خواهید بود:

Scimago table

H index : تعداد مقالات مجله (h) که در طول دوره حداقل h استناد دریافت کرده است.

Total Docs. (year): کل مقالات منتشر شده مجله در سال خاص (تمامی انواع مقالات درنظر گرفته شده است).

Total Docs. (3years): کل مقالات منتشر شده مجله در سه سال اخیر (تمامی انواع مقالات درنظر گرفته شده است).

Total Refs. (year): تعداد منابع و ماخذی که به طور کلی در مجلات منتشرشده در سال خاص استناد داده شده است.

Total Cites (3years): تعداد استناداتی که مقالات منتشرشده سه سال اخیر مجله در سال خاص دریافت کرده‌اند.

Citable Docs. (3years): تعداد مقالات قابل استناد مجله در سه سال اخیر. (این اسناد شامل مقالات، مرورها و مقالات کنفرانسی هستند)

Cites / Doc. (2years): میانگین استناد به ازای هر مقاله در یک دوره دوساله. این معیار به عنوان شاخص اثرگذاری به طور گسترده استفاده می‌شود.

Ref. / Doc. (2019): میانگین تعداد منابع و ماخذ در هر مقاله در یک سال خاص

اصطلاحات موجود در صفحات اطلاعات کامل هر مجله

 

Subject Area and Category: موضوعات و زیرموضوعاتی که یک مجله در آن دسته‌بندی شده است. با کلیک روی هر موضوع مجلات دیگر آن دسته نمایش داده می‌شود.

ISSN: شماره استاندارد مجله که یک شماره ویژه و منحصربه فرد است.

Coverage: پوشش مجله براساس سال بنانگر زمان شروع و پایان نمایه مجله است.

Scope: دامنه و هدف نشر مقالات مجله است که براساس این اطلاعات می‌توانید برای انتخاب مجله تصمیم بگیرید.

Quartiles: چارک‌ها یا شاخص کیو برای هر مجله که ممکن است در سال‌ها و کتگوری‌های مختلف، متفاوت باشد.

Find similar journals: مجلات مشابه با مجله بازیابی شده را نمایش می‌دهد.

SJR: ضریب تاثیر گردشده مجله در SJR را نشان می‌دهد.

Total Cites: تعداد کل استنادات مجله را نشان می‌دهد.

Self-Cites: خوداستنادی‌های مجله را نشان می‌دهد. (استنادات درونی مقالات یک مجله به همدیگر).

Citations per document: میانگین استنادات به هر سند

External Cites per Doc: میزان استنادات خارجی به هر سند (خوداستنادی‌ها حذف شده است)

Cites per Doc: میانگین کل استنادات به هر سند

International Collaboration: میزان همکاری بین‌المللی مجله را نشان می‌دهد. تمایل به همکاری بین‌المللی شانس نشر مقاله را افزایش می‌دهد.

Citable documents: تعداد مقالاتی که قابل استناد هستند.

Non-citable documents: تعداد مقالات غیرقابل استناد.

Cited documents: تعداد مقالاتی که مورد استناد قرار گرفتند.

Uncited documents: تعداد مقالاتی که مورد استناد قرار نگرفتند.

اصطلاحات موجود در صفحات مجلات MJL

در مسترژورنال لیست از ابتدا جست‌وجو انجام می‌شود. این جست‌وجو می‌تواند براساس شماره استاندارد مجله، عنوان یا کلیدواژه‌های خاصی انجام شود.

بعد از بازیابی مجله اطلاعات اولیه شامل شماره استاندارد و ناشر نمایش داده می‌شود که دو گزینه زیر در اعتبارسنجی اهمیت بالایی دارد:

Web of Science Core Collection: نشان می‌دهد که مجله در کدام مجموعه هسته وب علمی منتشر شده است. نمایه‌های معتبر به شرح زیر هستند:

  • Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Science Citation Index Expanded (SCIE)
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI)

چنانچه د ر این قسمت با گزینه Emerging Science Citation Index مواجه شدید به معنای آن است که مجله تنها از فیلتر ارزیابی کلی رد شده و هنوز فاقد اعتبار است.

Additional Web of Science Indexes: نمایه‌های افزوده در وب علمی (نمایه‌های تخصصی که در موضوعات مختلف ارائه می‌شود).

برای ورود به اطلاعات کامل هر مجله نیاز به یوزر و پسورد داریم که با ثبت‌نام رایگان امکان‌پذیر است.

پس از ورود اطلاعات در دسته‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

General Information

Society or Institution: انجمن یا موسسه‌ای که مجله به آن وابسته است.

Publisher Website: لینک به سایت ناشر مجله

Frequency: وضعیت توالی نشر مجله

Country / Region: کشور یا منطقه‌ای که مجله به آن تعلق دارد.

Aims and Scope: اهداف و دامنه فعالیت مجله که مشخص می‌کند آیا به موضوع شما مربوط است یا خیر

Instructions for Authors: دستورالعمل‌های مجله برای نویسندگان با این لینک دیده می‌شود.

Plagiarism Screening  info: اطلاعات نحوه رصدکردن سرقت علمی مجله نمایش داده می‌شود.

Host Platform: بستری که مجله در آن میزبانی می‌شود. مثلا یک پایگاه خاص مثل اشپرینگر یا ساینس‌دایرکت و یا…

Download Statistics: آمار میزان دانلود مجله

Journal Website: آدرس سایت مجله (برای مشاهده اطلاعات مجله باید وارد این سایت شد.)

1st Year Published: اولین سالی که مجله منتشر شده است.

Issues Per Year: تعداد شماره‌های که مجله در هر سال منتشر می‌شود.

Primary Language: زبان اولیه مجله

Editorial Board: لینک به صفحه اطلاعات مربوط به هیات تحریریه را نشان می‌دهد.

Avg. Number of Weeks from Submission to Publication: میانگین تعداد هفته‌هایی که مجله از زمان ارسال تا نشر نیاز دارد.

Article DOIs: آیا مقالات مجله DOI دارند؟

Full-Text Formats: قالب‌های مختلف متن کامل مجله

Web of Science Coverage
اصطلاحات این جدول قبلا توضیح داده شده است. آنچه که در این جدول حائز اهمیت است لینک که مجلات مشابه همان کتگوری است.
زJournal Citation Report
اگر دانشگاه یا موسسه شما به پایگاه JCR دسترسی داشته باشد و ارتباط میان آی‌پی موسسه با  سایت مسترژورنال لیست مشخص شود، این گزینه به شما به طور کامل نمایش داده می‌شود در غیراینصورت باید پایگاه JCR را مجزا جست‌وجو کنید.

Open Access Information

این جدول و اطلاعات مندرج آن فقط در صورتی‌ نمایش داده می‌شود که مجله دسترسی آزاد باشد.

OA Statement: بیانیه دسترسی آزاد به مجله را در پایگاه DOAJ نشان می‌دهد.

License: نوع گواهی که برای دسترسی آزاد استفاده می‌کند.

Waiver Policy: قوانین چشم‌پوشی و نادیده گرفتن را نشان می‌دهد.

Archiving: نوع آرشیو کردن مقالات مجله را برای دسترسی آزاد مشخص می‌کند.

Machine-Readable CC Licensing: آیا مقالات گواهی خوانده‌شدن با ماشین را دارد؟

DOAJ Seal: مهر و موم و حق نشر با DOAJ را دارد یا خیر؟

APC Fee: میزان هزینه دریافتی پس از پذیرش مقاله چقدر است؟

Author Holds Copyright without Restrictions: آیا نویسنده حق نشر بدون محدودیت در اختیار دارد؟

Deposit Policy Directory: مسیر واسپاری را مشخص می‌کند.

Full-Text Crawling Permitted: آیا متن کامل مقاله توسط موتورهای جست‌وجو مورد خزش قرار می‌گیرند؟

Unrestricted Reuse in Compliance with BOAI: آیا امکان استفاده مجدد بدون محدودیت مطابق با BOAI برای مجله وجود دارد؟

DOAJ Subjects / Keywords: در پایگاه DOAJ تحت چه کلیدواژه‌ها و موضوعاتی دسته‌بندی شده است؟

Peer Review Information

Type of Peer Review: نوع داوری را مشخص می‌کند (دوسوکور، یک سو کورد یا…)

Publons Partner: آیا مجله با پابلونز مشارکت دارد؟

Public Reports on Publons: گزارشات عمومی مجله روی پابلوز نمایش داده می‌شود یا خیر؟

Publons Transparent Peer Review Partner: ناشر فرایند داوری را به طور شفاف در پابلونز منتشر می‌کند؟

Review Policy: به طور کلی سیاست داوری را توضیح می‌دهد.

Claimed Reviews on Publons: تعداد داوری اعلام شده در پابلونز را نشان می‌دهد.

Signed Reports on Publons: آیا مجله به داوران اجازه می‌دهد که امضای خود را برای داوری در پابلونز ثبت کنند؟

Publons User Endorsements: تعداد تاییدیه‌های کاربر روی پابلونز را نمایش می‌دهد.

درخواست اعتبارسنجی مجلات

چنانچه زمان لازم برای بررسی فنی مجلات مورد نیاز خود را ندارید می‌توانید این کار را به ما بسپارید. فقط کافیست با توجه به نیاز خود یکی از فرم‌های زیر را تکمیل کنید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا